#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Posílení rekreačních funkcí lesa / nová nabídka sportovního vyžití zejména pro občany Březové nad Svitavou a Brněnce

Typ: ostatní
V souvislosti se zvyšující se poptávkou po sportovním volnočasovém vyžití zejména mladších ročníků a dotační výzvě Místní akční skupiny (MAS) Svitava jsme se rozhodli podat žádost o podporu projektu zatím pracovně nazvaného „Březovský lesní downhill“.

Bude situován do již rekreačně využívané části lesa nad školkou, kde jsou pěší stezky a lanový park. Amatérsky (a zcela živelně a bez souhlasu vlastníka lesa) jsou zde tratě v lese stavěny již několik let, ale na nevhodných místech. Projekt tím usměrňuje návštěvnost území, omezuje budování "divokých" tras tohoto typu, včetně nekontrolované eroze a výskytu odpadů a rušení zvěře. Důležitá je i návaznost na obdobný projekt v Brněnci, nazvaný „Lesní downhill brněnecké prameny“. Je dobrou zprávou, že obce na projektech spolupracují, budou se vzájemně podporovat a propagovat, mimo jiné i na informačních tabulích a informačním letáku – skládačce.

Technicky trailpůjde o vybudování tratí pro sjezd na horských a speciálních kolech, zřízení nových drobných terénních prvků, jejich značení a osazení infotabulemi. Součástí bude zřízení jednoduchého odpočinkového místa u místního (patrně většinově neznámého) vodojemu v brněnecké části. Tratě pro sjezd budou trasovány a budovány pomocí mechanizace (minibagr) a ruční práce formou úzkých zářezů a násypů v šířce do cca 1 metru (šířka bude nepravidelná podle terénní konfigurace - v úzkých místech mezi stromy od 0,2m do 1,8m v klopených zatáčkách). Konstrukce bude tvořená materiálem z pomístních výkopových prací, doplněných podle potřeby zpevňujícím povrchem z kameniva (frakce 0-32mm) o tloušťce 0-10cm. Celková délka nových stezek bude cca 2,4 km v březovské a 0,7 km v brněnecké části. Kolem tras bude rozmístěno celkem 6 ks informačních tabulí s orientační mapkou, návštěvním řádem a bezpečnostními pokyny. Popularita tohoto typu sportu prudce roste. Návštěvníci odjinud snad nakonec skončí i v místních občerstvovnách.

Při budování tras bude vytěženo jen cca 30 ks vzrostlejších stromů (téměř výhradně smrků). „Elitním“ stromům se trasy vyhýbají. V oblasti budou před stavbou nebo v jejím průběhu provedeny i plánované probírkové zásahy, do lesa se tedy bude v několika příštích letech zasahovat jen z důvodu nahodilých těžeb (vítr, sucho, kůrovec). Lesy budou v lesním hospodářském plánu zařazeny mezi lesy se zvýšenou rekreační funkcí.

Stezky nebudou využitelné jako lesní dopravní síť pro přibližování dříví. Přístup k začátku tras a návrat k veřejným komunikacím bude probíhat po stávajících veřejných komunikacích s omezeným či zcela vyloučeným pohybem motorových vozidel. Základní snahou při trasování bylo maximální omezení souběhu či křížení s dosavadními pěšími trasami, zejména směrem k rozhledně. Dojde k němu jen v několika krátkých úsecích a navíc tam, kde se sjezdaři budou vracet k výchozímu bodu sjezdových tras, tedy většinou směrem do kopce. V případě prováděných lesních prací budou tratě vždy na několik dnů uzavřeny. Informace o uzavírkách a stavu tras budou zveřejňované na webech obou obcí. Otevření tras je plánováno na 30.9.2018.

Napsal: Ing. Milan Hron 15.12.2017


Vytvořeno: 26. 9. 2018
Poslední aktualizace: 27. 9. 2018 06:50
Autor: Jiří Jílek