Březová nad Svitavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poznávací zájezd

První kroky poznávacího zájezdu uspořádaného dne 27. května 2017 nás zavedly na Veselý Kopec.

Do této rozsáhlé expozice lidového stavitelství, jež se nachází na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů, byly od sedmdesátých let 20. století přenášeny objekty z Českého Horácka. Zdejší roubenky tak dnes přinášejí svědectví o bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny století 20. Na Veselém Kopci je soustředěna též jedinečná kolekce technických památek na vodní pohon. Patří k nim zejména mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo, olejna a pila. Tyto stavby jsou postaveny kolem původního náhonu, který byl na Veselém Kopci zbudován již v 16. století.

            Po vynikajícím obědě v hostinci U kováře Matěje jsme se přesunuli na zámek Nové Hrady. Tuto v Čechách ojedinělou rokokovou stavbu navrhl a nechal postavit původní majitel panství hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Objekt z roku 1777 nebyl nikdy přestavován, a tak si dodnes zachoval svou ryzí architektonickou podobu. Od roku 1997 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny Kučerovy. Její příslušníci dbají nejen na zvelebování objektu, ale též na důmyslnou úpravu okolních zahrad.

Přední nádvoří zámku je ukázkou francouzské zahrady. Jejím hlavním rysem je osová souměrnost a zcela jasně vytvořená kompozice dřevin a květin, která je doplněná sochami a vodními objekty. Nás však nejvíce okouzlila zahrada italská. Velké pravidelné záhony lemuje středomořská levandule a květinové partery jsou osázeny trvalkami i letničkami. Okouzlující atmosféru doplňují drobné rokokové plastiky z pískovce a všudypřítomná voda tryskající z malých fontán a tekoucí z úžasné svahové kaskády.

            Všem zúčastněným posíláme poděkování za vynikající náladu a těšíme se na další společné prožitky.

 

 

Za kulturní komisi Bohuslava Zelená

Datum vložení: 29. 5. 2017 21:04
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2020 22:08
Autor: Správce Webu