Březová nad Svitavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Název úkonu

Časový limit

Cena

Pomoc a podpora při podávání jídla

1 hodina

85 Kč

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

1 hodina

85 Kč

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

1 hodina

85 Kč

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

1 hodina

85 Kč

B) Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Název úkonu Časový limit Cena

Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel, sprchování nebo mytí těla na lůžku i mimo něj)

1 hodina 85 Kč

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, prosušení, čištění nehtů)

1 hodina 85 Kč

Pomoc při použití WC

1 hodina 85 Kč
 

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Název úkonu Časový limit Cena

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

1 hodina 85 Kč

Dovoz nebo donáška jídla

úkon 20 Kč

Pomoc při přípravě jídla a pití

1 hodina 85 Kč

Příprava a podání jídla a pití

1 hodina 85 Kč

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Název úkonu Časový limit Cena

Běžný úklid a údržba domácnosti

1 hodina 85 Kč

Údržba domácích spotřebičů

1 hodina 85 Kč

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování

1 hodina 85 Kč

Běžné nákupy a pochůzky, např. pošta, úřad, lékárna

1 hodina 85 Kč

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

úkon 100 Kč

Praní a žehlení osobního a ložního prádla (včetně odvozu a dovozu a drobných úprav, bez pracího prostředku)

1 kg 50 Kč

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Název úkonu  Časový limit  Cena

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a správy a insti- tuce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

1 hodina 50 Kč

Úhrada za poskytování pečovatelské a sociální služby stanovené částkou za jednu hodinu je účtována podle skutečně spotřebovaného času k poskytnutí služby včetně času nezbytného k jejímu zajištění. Pokud poskytnutí služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí.

Výše úhrad a náplň jednotlivých položek daných tímto ceníkem je stanovena v souladu s § 6 .Vyhl.505/2006 Sb. a s ohledem na podmínky a možnosti pečovatelské služby města, jako ceny jednotné.