Březová nad Svitavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Dům pečovatelské služby pro seniory města Březová nad Svitavou

Základní informace:

DPS

Sídlo: 

 • Dům pečovatelské služby pro seniory
 • Zahradní 307
 • 569 02 Březová nad Svitavou

Kontakt:

Kontaktní osoby:

 • vedoucí PS a sociální pracovnice: tel. 461 521 181
 • pečovatelka: tel. 734 750 374,  461 521 181

Poslání:

Pečovatelská služba města Březová nad Svitavou usiluje o udržení běžného života seniorů a osob se zdravotním postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci formou poskytnutí přiměřené pomoci a podpory při zachování způsobu života v domácím prostředí uživatelů.

Cílem pečovatelské služby je pokud možno co nejdéle a v co největší míře podpořit zachování jejich způsobu života, na který byli doposud zvyklí.

Pečovatelská služba nabízí klientům na území města Březová nad Svitavou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Forma, místo a kapacita poskytované sociální služby:

 • Forma poskytované služby - terénní.
 • Místo poskytované služby - v jednotlivých domácnostech klientů, kteří mají trvalé bydliště v katastrálním území města Březová nad Svitavou.
 • Kapacita poskytované služby - 15 klientů.


Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Pečovatelská služba je poskytována seniorům starším  50 let, kteří potřebují z důvodu vysokého věku,  zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti pomoc další osoby při zajištění svých potřeb, kterou jim nemůže nikdo z okruhu osob blízkých zajistit.


Provozní doba:

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny s výjimkou státem uznaných svátků.

vedoucí PS a sociální pracovnicestředa                        8.00 – 12.00 hod.      

pečovatelka:                                  pondělí - pátek              7.30 – 16.00 hod.

Čas, četnost a rozsah služby je vždy sjednán individuálně s uživatelem dle jeho aktuální potřeby, zdravotního stavu, osobních cílů a schopností.

Cíle:

 • podpora zachování dovedností a schopností uživatele v co největší míře a po co nejdelší dobu,
 • podpora při zajištění základních osobních potřeb uživatele tak, aby mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí,
 • pomoc při vyřízení záležitostí na úřadech, u lékařů a jiných institucí, které uživateli pomohou prožívat běžný život v domácím prostředí,
 • klient, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem života s podporou naší služby, rodiny, případně dalších návazných služeb při zajištění chodu domácnosti vyplývající z každodenních potřeb uživatele.

Zásady

respekt: akceptujeme osobnost klienta, jeho přání a zvyklosti,

partnerský přístup: klienti jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme názory a přání klienta, snažíme se o empatický přístup a srozumitelnou komunikaci s klientem,

důstojnost: dbáme na zachování lidské důstojnosti uživatelů, snažíme se jednat s klienty v úctě, snažíme se chránit jejich práva,

individuální přístup: přistupujeme ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, snažíme se vnímat jeho potřeby a přání,

flexibilita: snažíme se pružně reagovat  na potřeby a požadavky klientů.


Další informace:

Webové  stránky zabývající se problematikou seniorů: