O nás

O nás

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

O nás


Dům pečovatelské služby pro seniory města Březová nad Svitavou

 

Základní informace:

DPS

 

Sídlo:                                      Dům pečovatelské služby pro seniory

Zahradní 307

569 02 Březová nad Svitavou

Kontakt:                                telefon: 461 521 181, 734 750 374

e-mail: dps@brezova.cz

www.brezova.cz/pecovatelska-sluzba

Kontaktní osoby :

vedoucí PS a sociální pracovnice: tel. 461 521 181

pečovatelka:                                     tel. 734 750 374,  461 521 181

 

Poslání:

Pečovatelská služba města Březová nad Svitavou usiluje o udržení běžného života seniorů a osob se zdravotním postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci formou poskytnutí přiměřené pomoci a podpory při zachování způsobu života v domácím prostředí uživatelů.

Cílem pečovatelské služby je pokud možno co nejdéle a v co největší míře podpořit zachování jejich způsobu života, na který byli doposud zvyklí.

 
   


Pečovatelská služba nabízí klientům na území města Březová nad Svitavou:

 

Forma, místo a kapacita poskytované sociální služby:

 

Forma poskytované služby

 

terénní

 

Místo poskytované služby

 

 

v jednotlivých domácnostech klientů, kteří mají trvalé bydliště v katastrálním území města Březová nad Svitavou

Kapacita poskytované služby

 

15 klientů

 

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

Pečovatelská služba je poskytována seniorům starším  50 let, kteří potřebují z důvodu vysokého věku,  zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti pomoc další osoby při zajištění svých potřeb, kterou jim nemůže nikdo z okruhu osob blízkých zajistit.


Provozní doba:

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny s výjimkou státem uznaných svátků.

vedoucí PS a sociální pracovnicestředa                        8.00 – 12.00 hod.      

pečovatelka:                                  pondělí - pátek              7.30 – 16.00 hod.

Čas, četnost a rozsah služby je vždy sjednán individuálně s uživatelem dle jeho aktuální potřeby, zdravotního stavu, osobních cílů a schopností.

 

Cíle:

 

Zásady

respekt:

akceptujeme osobnost klienta, jeho přání a zvyklosti,


partnerský přístup:

klienti jsou partneři v procesu plánování a poskytování sociální služby, respektujeme názory a přání klienta, snažíme se o empatický přístup a srozumitelnou komunikaci s klientem,


důstojnost:

dbáme na zachování lidské důstojnosti uživatelů, snažíme se jednat s klienty v úctě, snažíme se chránit jejich práva,


individuální přístup:

přistupujeme ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, snažíme se vnímat jeho potřeby a přání,


flexibilita:

snažíme se pružně reagovat  na potřeby a požadavky klientů.


Další informace

Webové  stránky zabývající se problematikou seniorů:

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK