Březová nad Svitavou - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Potřebné informace ohledně poskytování pečovatelské služby Vám sdělí telefonicky nebo osobně:

sociální pracovnice: tel: 461 521 181, středa 8.00 – 12.00 hod.           

pečovatelka: tel.: 461 521 181, mob.: 734 750 374, pondělí - pátek  7.30 – 16.00 hod.

Pro zjištění Vašich konkrétních potřeb a požadavků Vás navštíví sociální pracovnice ve Vaší domácnosti, kdy si můžete dohodnout, jakým způsobem Vás může pečovatelská služba podpořit nebo pomoci.

 • Během jednání Vám sociální pracovnice poskytne informace týkající se:
 • jednotlivých kroků při sjednávání služby
 • nabízených úkonů pečovatelské služby
 • způsobu poskytování sociální služby
 • provozní doby a dostupnosti pracovníků pečovatelské služby
 • místa poskytování sociální služby
 • závazků, které by vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociální služby
 • úhrad za tuto službu (Ceník)
 • způsobu měsíčního vyúčtování
 • možnosti ukončení služby
 • možnosti si stěžovat na kvalitu poskytované služby nebo na pracovníky pečovatelské služby
 • V případě zájmu o poskytování pečovatelské služby je třeba vyplnit dokument „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“, ten je možné získat stažením z našich webových stránek (dokumenty ke stažení) nebo osobně při jednání se sociální pracovnicí, která Vám případně pomůže s jeho vyplněním
   
 • V případě, že bude podána žádost o poskytnutí pečovatelské služby, provede sociální pracovnice sociální šetření, kterým zjišťuje míru soběstačnosti zájemce, důvod podání žádosti o poskytování pečovatelské služby, zdravotní stav ve vztahu k potřebě pečovatelské služby a kontakty na blízké osoby. Zaměřuje se na nepříznivé situace, které by měly být pečovatelskou službou řešeny.

Příklady nepříznivé životní situace: žadatel není schopen nebo s obtížemi provádí úkony osobní hygieny nebo péči o vlastní osobu, potřebuje pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, potřebuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, apod.

 

 • V případě, že se obě strany dohodnou, bude s žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytování pečovatelské služby“. Přílohou smlouvy tvoří tzv. „Plán úkonů“, jehož obsahem je specifikace a rozsah dohodnutých úkonů, které bude pečovatelská služba žadateli poskytovat. Dále je součástí přílohy smlouvy „Postup při podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby“ a „Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby“.
   
 • V případě, že jste se ocitli v situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc (např. při náhlém zhoršení zdravotního stavu, nebo po návratu z nemocnice), můžete bezodkladně kontaktovat pečovatelku na telefonním čísle 734 750 374 a dohodnout se, jakým způsobem Vám může pečovatelská služba pomoci

V případě, že by Vámi požadovanou službu nemohla pečovatelská služba řešit, pomůže Vám sociální pracovnice v rámci základního poradenství najít potřebné kontakty na odpovídající zařízení v blízkosti Vašeho bydliště, které by bylo schopné Vaše požadavky naplnit.