Podávání stížností

Podávání stížností

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Podávání stížností


Co je považováno za stížnost

 

Co se týče podání stížnosti klienta na jiného klienta:

 

Kdo může podat stížnost?

Právo podat stížnost má každý uživatel, kterému je poskytována pečovatelská služba. Stěžovat si také může rodinný příslušník nebo jiná osoba. 
Stěžovatel má možnost si zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat (např. příbuzný, přítel, občanská poradna a podobně). 


Jak podat stížnost? 
 

ústně

 

telefonicky

(pracovní dny)

(středa 8,00 – 12,00 hod.)

(pondělí – pátek 7,30 – 16,00 hod.)
 

Písemně

elektronicky na adresu:  posta@brezova.cz

                                            dps@brezova.cz


poštou na adresu:    Městský úřad, 

Moravské náměstí 1

Březová nad Svitavou  569 02,  (možno i anonymně), 
 

vhozením do označené schránky STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY v domě pečovatelské služby pro seniory, která je zavěšena na zdi v přízemí (možno i anonymně). 


Komu můžete podávat stížnosti? 
• starosta města

• vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice

• pečovatelka

 

Kdo je odpovědný za vyřízení stížnosti?

Odpovědná osoba za vyřízení stížnosti je sociální pracovnice. Pokud bude stížnost směřovat proti sociální pracovnici, bude stížnost vyřizovat a prošetřovat starosta města Březová nad Svitavou. 

Evidence stížností 

Veškeré stížnosti (písemné, ústní, anonymní) včetně vyjádření o jejich vyřízení jsou evidovány ve složce „STÍŽNOSTI“. Tato složka je uložena v kanceláři pečovatelské služby. 
 

Postup při vyřizování stížnosti 
Osoba odpovědná za vyřízení stížnosti prošetří veškeré dostupné informace a podklady týkající se stížnosti, danou situaci následně vyhodnotí a vyvodí nápravná opatření. O vyřízení stížnosti vyrozumí stěžovatele písemnou formou (pokud nebyla stížnost podána anonymně) ve stanovené lhůtě. Kopie vyrozumění o vyřízení stížnosti je založena ve složce „Stížnosti“.

 

Prošetření stížnosti 

Stížnost je prošetřena v celém rozsahu. Odpovědná osoba objektivně prošetří a navrhne nápravná opatření. Požádá-li stěžovatel, je zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. 

Jak je stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti?

Zásady při vyřizování stížností 

Pracovníci, kteří se zabývají přijetím, prošetřením a vyjádřením ke stížnostem, dodržují následující zásady: 

Bezpečnost:      

vstřícné a věcné přijetí stížnosti, poskytnutí podpory a času při podávání stížnosti, ochrana před střety zájmů a riziku, že se podání stížnosti obrátí proti podavateli

Diskrétnost:

           přijetí stížnosti v klidu, nejlépe v samostatné kanceláři, bez rušení jinými osobami, s dodržením etických pravidel a mlčenlivosti


Objektivita:

           snaha o maximální nestrannost a věcnost


Nezávislost

           pověřený pracovník se nesmí nacházet ve střetu zájmů 


Efektivita:

rychlé prověření stížnosti, bez zbytečných průtahů, pokud možno s jasným závěrem, uplatnění konkrétních nápravných opatření. 

 

Kam se můžete obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti?

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125

532 11 Pardubice 
Tel.: +420 466 026 111 
Fax: +420 466 611 220 
email: posta@pardubickykraj.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Kontrolní oddělení 
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 

Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 
e-mail: podatelna@ochrance.cz 

Český helsinský výbor 
Štefánikova 21 
150 00 Praha 5 
e-mail: info@helcom.cz 
www.helcom.cz

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK