Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Czech POINT

 

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí:

 

  • Obchodní rejstřík
     
  • Živnostenský rejstřík
     
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 

  • Rejstříku trestů

     
Ceník
Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitost 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 50 Kč 0,- Kč

 


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:


U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:


Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.