#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policie

 

Městská policie Březová nad Svitavou

Znak Policie


Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona.

Každý má právo obracet se na strážníky městské policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.


 

Kontakty : Ing. Karel Adámek, MBA -  starosta města - řídí MP
   
  Jaroslav Hřebíček, strážník MP
  Roman Marek, strážník MP
   
   
   
Telefon :

pevná: 461 521 156                              mobil: 731 412 036

                      

         " V PŘÍPADĚ NEDOSTUPNOSTI MP VOLEJTE LINKU 158 !!!"

(nepřetržitá služba není zajišťována)

 

Adresa:

Městská policie Březová nad Svitavou

Moravské náměstí 1

569 02 Březová nad Svitavou

 

Měření rychlosti

Určení míst pro měření rychlosti vozidel městskou policií Březová nad Svitavou v průběhu roku 2019

 

AKTUALITY:
 

S ČÍM SE MŮŽE OBČAN NA STRÁŽNÍKA OBRÁTIT ?

Každý občan má právo obracet se na strážníky s žádostí o pomoc. Strážníci vám rádi v rámci svých možností požadovanou pomoc poskytnou. Poskytnou informace, kde se nachází instituce města, hledaná adresa, přivolají rychlou lékařskou pomoc či Policii České republiky. Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele města. Má zájem na tom, aby každý pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu. Lidé by si měli uvědomit, že by neměli činit takové věci, které by jim byly nepříjemné, kdyby jim je činil někdo jiný.

 

Strážníci jsou ze zákona o obecní policii oprávněni:

 • požadovat vysvětlení,
 • požadovat prokázání totožnosti,
 • předvést osobu,
 • odebrat zbraň,
 • zakázat vstup na určená místa,
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • odejmout věc,
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
 • zastavovat vozidla,
 • vstupovat do živnostenských provozoven,
 • použít donucovací prostředky,
 • použít psa,
 • použít služební zbraň.

 

Základní právní předpisy:

- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
- vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

- zákon č. 251/2016 Sb.,  o některých přestupcích,
- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Kde nás najdete :
mp-mapa

radnice