#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úřad

 

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00

 

Stavební úřad:
 
E-mail:

su@brezova.cz

Vedoucí: Ing. Václav Hnát
Telefon: 461 521 812
E-mail:

hnat@brezova.cz

Referent: Jiří Jílek
Telefon: 461 521 812
E-mail:

jilek@brezova.cz

Obce v působnosti s.u.: Březová nad Svitavou, Brněnec, Pohledy, Rudná, Želivsko, Rozhraní, Chrastavec, Študlov, Bělá nad Svitavou, Lavičné, Banín, Vítějeves, Bohuňov
 

Aktualizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Aktualizované formuláře ke stažení.

 

 


Odkazy:
 
Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Seznam oprávněných osob ke stanovení radonového indexu z pozemku www.sujb.cz/
Seznam autorizovaných inženýrů a techniků www.ckait.cz/
Seznam autorizovaných architektů www.cka.cc/
Portál veřejné správy portal.gov.cz/portal/obcan/  
Ústav územního rozvoje www.uur.cz/  
   

 

Stanoviska-vyjádření vlastníků – správců veřejné technické infrastruktury je možno zajistit zde:

 

https://geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal/ získáte pouze sdělení a o vyjádření nutno následně požádat

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/

 

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová nebo je možno přes vhos@vhos.cz

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Technická dokumentace, Pisárecká 277/1, 603 00 Brno,

tel. 543 433 130  http://www.bvk.cz/sluzby/informace-o-prostorove-poloze-siti-vytycovani-vodovodnich-radu-a-pripojek/

http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/vyjadreni-spravce-site-ke-stavebni-cinnosti

http://cz.mawis.eu/ceps/

 

Stavební a územní řízení

 

 • vede územní řízení v souladu s územně plánovací dokumentací
   
 • kontroluje oprávněnost provádět projektovou dokumentaci, provádění staveb a použitelnost výrobků na stavbách
   
 • povoluje stavby včetně změn staveb a udržovacích prací
   
 • povoluje terénní úpravy, práce a zařízení
   
 • nařizuje zabezpečovací práce, nezbytné úpravy a vyklízení staveb
   
 • provádí přestupková řízení na úseku stavebního zákona
   
 • provádí kolaudace, změny užívání
   
 • povoluje nebo nařizuje odstranění staveb
   
 • spolupracuje se speciálními stavebními úřady
   
 • ukládá opatření na sousedních pozemcích při stavbě
   
 • provádí státní stavební dohled a vede následná řízení z něj plynoucí
   
 • řeší stížnosti občanů a organizací na úseku výstavby a územního plánování
   
 • vyřizuje žádosti a stížnosti občanů na úseku stavebního úřadu