#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úřad

 

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 14:00 - 17:00

 

Stavební úřad:
 
E-mail:

su@brezova.cz

Vedoucí: Ing. Václav Hnát
Telefon: 461 521 812
E-mail:

hnat@brezova.cz

Referent:  
Telefon:  
E-mail:

 

Obce v působnosti: Březová nad Svitavou, Brněnec, Pohledy, Rudná, Želivsko, Rozhraní, Chrastavec, Študlov, Bělá nad Svitavou, Lavičné, Banín, Vítějeves, Bohuňov
 

Aktualizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.

V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Aktualizované formuláře ke stažení.


Odkazy:

 
Nahlížení do katastru nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz/
Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Seznam oprávněných osob ke stanovení radonového indexu z pozemku www.sujb.cz/
Seznam autorizovaných inženýrů a techniků www.ckait.cz/
Seznam autorizovaných architektů www.cka.cc/
Portál veřejné správy portal.gov.cz/portal/obcan/  
Ústav územního rozvoje www.uur.cz/  
   

Stanoviska-vyjádření vlastníků – správců veřejné technické infrastruktury je možno zajistit zde:

https://geoportal.cezdistribuce.cz/Geoportal.ses//ves.aspx

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/

https://www.vhos.cz/cs/technicka-vyjadreni

http://www.bvk.cz/vyjadrovani-k-pd/

https://gis.vodarenska.cz/

http://cz.mawis.eu/ceps/

 

Stavební a územní řízení:

 

 • vede územní řízení v souladu s územně plánovací dokumentací,
   
 • kontroluje oprávněnost provádět projektovou dokumentaci, provádění staveb a použitelnost výrobků na stavbách,
   
 • povoluje stavby včetně změn staveb a udržovacích prací,
   
 • povoluje terénní úpravy, práce a zařízení,
   
 • nařizuje zabezpečovací práce, nezbytné úpravy a vyklízení staveb,
   
 • provádí přestupková řízení na úseku stavebního zákona,
   
 • provádí kolaudace, změny užívání,
   
 • povoluje nebo nařizuje odstranění staveb,
   
 • spolupracuje se speciálními stavebními úřady,
   
 • ukládá opatření na sousedních pozemcích při stavbě,
   
 • provádí státní stavební dohled a vede následná řízení z něj plynoucí,
   
 • řeší stížnosti občanů a organizací na úseku výstavby a územního plánování,
   
 • vyřizuje žádosti a stížnosti občanů na úseku stavebního úřadu.